• از میان 4,528 ویدیو آموزش ببینید
  • از میان 908 دوره آموزش ببینید
  • از میان 55,871 ساعت ویدیو آموزش ببینید
  • توسط 296 مدرس آموزش ببینید

ویدیو های پیشنهادی

ویدمی چیست ؟

ما نیز همانند بسیاری از شما مراجعه کنندگان به این پایگاه مجازی، در برهه ای از زمان، سختی ها و پیچیدگی های مراحل انتخاب یک مرکز آموزشی معتبر را در شکل سنتی آن را چشیده ایم و به خوبی می دانیم که یافتن معتبرترین آموزشگاه که هم از نظر هزینه و هم از نظر هیت علمی و امکانات در جایگاه قابل قبولی باشد، کاری بس مشکل و پر ریسک می باشد.

از این رو به عنوان افرادی که نسبت به مقوله آموزش و تحولات گوناگون این حوزه بی تفاوت نیستیم، بر آن شدیم که ضمن بررسی عمیق و علمی شیوه های آموزش کنونی کشور و بررسی تجارب مشابه خارجی و درک نیاز ها، محدودیت ها، و فرصت های موجود، به ایجاد و راه اندازی سرویس اشتراک ویدئو آموزشی ویدمی بپردازیم.

ویدیو های تازه

تمام حقوق این سایت متعلق به ایده پرداز می باشد © 1394